kilabit.info
Simple | Small | Stable | Secure

Noam Chomsky: hutang

Kutipan Noam Chomsky tentang hutang bagi pelajar di U.S.

Kalau dipikirkan lagi, hal ini juga berlaku bagi bentuk hutang yang lain.

Noam
Chomsky on student debt